آرشیو فیلم های کاندید و برنده جایزه اسکار

 • بهترين فيلم سال

 • بهترين بازیگر نقش اصلی مرد

 • بهترين بازیگر نقش اصلی زن

 • بهترين بازیگر نقش مکمل مرد

 • بهترين بازیگر نقش مکمل زن

 • بهترين کارگردانی

 • بهترين طراحی صحنه

 • بهترين فیلمنامه اصلی

 • بهترين فیلمنامه اقتباسی

 • بهترين فیلمبرداری

 • بهترين طراحی لباس

 • بهترين صداگذاری

 • بهترين تدوین

 • بهترين تدوین صدا

 • بهترين جلوه های ویژه

 • بهترين چهره پردازی

 • بهترين آهنگ اریجینال یا ترانه

 • بهترين موسیقی متن

 • بهترين انیمیشن

 • بهترين انیمیشن کوتاه

 • بهترين فیلم غیر انگلیسی زبان